Mar

1

Viktigt att veta om Fasadrenovering i Sthlm

Som kund ska man alltid se till att fasadentreprenören har kompetensen att bygga erfordliga fasadställningar för att säkerställa både arbetsmiljön och kvalitén av fasad renoveringen. Felaktigt byggda ställningar kan medföra både merkostnader men även en försämring av slutproduktens kvalité samt åsidosättande av gällande arbetsmiljölagstiftning.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *